Irisdiagnostik

I ögonen och speciellt i irisen, som representerar hela kroppen, kan man se störningar i de olika organen innan man kan upptäcka dem genom analyser eller röntgen.

Därigenom kan man förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd redan på ett mycket tidigt stadium. Denna metod kommer från Tyskland där den utvecklades på 1600-talet.

Irisdiagnostik är den enda analys som visar tillstånd innan symptomen ger sig till känna, och visar också tillstånd där symptom aldrig kommer att visa sig.

Irisen visar genom förändringar i pigment och struktur sjukliga tillstånd i kroppens vävnader.