Homeopati

Den naturmedicinska behandlingen syftar till att återställa balansen i kroppsfunktionerna. Det är denna obalans som ger upphov till de symptom man kallar för sjukdom. Så som vi ser det ligger orsakerna till sjukdomssymptomen oftast inte i kroppskemin, utan till övervägande del i kroppsenergin.

Vår behandling går ut på att stimulera kroppens självläkande krafter. På konstlad väg framkallar man en sjukdomsbild som är snarlik den sjukdom patienten lider av, och stimulerar genom detta kroppsenergierna till balans.

Similia similibus curentur (lika botar lika). Den starkare sjukdomen, dvs den läkemedelsframkallade sjukdomen, tar bort förutsättningarna för den svagare, men sanna sjukdomen. Den drivs på så sätt ut ur kroppen.

Homeopatin utvecklades i Tyskland i början av 1800-talet. Homeopati: från grekiskans homoi”os, lika och path”os, lidande.