Start

Jag är född 1944 i Stockholm, och började min utbildning i alternativ-medicin 1985 med Naturmedicinska Fackskolans 4-åriga utbildning 1989 fortsatte jag att utbilda mig i akupunktur på Nei Jing-skolan i 3 år.

Sedan 1988 har jag haft min egen praktik. Först i Stockholm och sedan på Värmdö, där jag nu behandlar mina patienter med bra resultat.

Hjärtligt välkommen!